V Bratislave, 3. október 2017...Nadácia NOVUM vyhlásila štvrté grantové kolo na udelenie finančnej podpory pre realizáciu tvorivých plánov slovenských vizuálnych umelcov. Záujemcovia o udelenie grantu majú možnosť prihlásiť svoj projekt do 18. októbra 2017. O víťazoch rozhodne trojkolové hodnotenie a víťazné zámery uchádzačov budú podporené sumou od 5 tisíc do 15 tisíc eur.

 

O grant nadácie sa môžu uchádzať perspektívni výtvarníci, fotografi, dizajnéri, architekti, či intermediálni umelci, ktorí majú ambíciu odprezentovať svoje umelecké stvárnenia na európskych fórach. „Nadácia NOVUM už po štvrtýkrát podporí originálne a progresívne projekty slovenských umelcov. Pomáhame umelcom realizovať ich zámery a vytvárame priestor pre prezentáciu ich talentu a invencie nielen doma ale aj v zahraničí,“ uvádza Mária Drahošová, predsedníčka Správnej rady Nadácie NOVUM.

 

Celkovo sa do grantového programu nadácie od jej vzniku prihlásilo 109 záujemcov. Z nadačného fondu bolo na projekty slovenských umelcov udelených sumárne 90 tis. eur. Z predložených zámerov boli doteraz podporené jedinečné a originálne projekty z oblasti tradičných i nových médií. Z podporených projektov najviac zaujali: virtuálne súsošie „Občania“ Štefana Papča, alebo projekt „Hora Sainte-Victoire“ Dominka Hlinku, ktorého zavŕšením bola výstava „Sur le motif“. Rovnako upútal aj zámer víťaza ostatného ročníka Jaroslava Vargu, ktorého výstava „Missing Something And Itself Missing“ aktuálne prebieha v Bukurešti.

 

Výber víťazov podlieha trojkolovému hodnoteniu domácich i zahraničných kritikov, historikov umenia a kurátorov. Zastrešuje ho správna rada, ktorá v dvoch fázach predkladá projekty na posúdenie zahraničným expertom. Do šiestich mesiacov od uzávierky prihlášok správna rada vyhlási finalistov súťaže. Tí sa následne zúčastňujú osobných interview s hodnotiteľmi a finálneho posudzovania zámerov. Laureáti ocenení Nadáciou NOVUM sú vyhlásení do deviatich mesiacov od uzávierky súťaže.

 

Pre podporu diskusie o otázkach súčasného vizuálneho umenia na Slovensku Nadácia NOVUM organizuje aj sprievodné programy vo formáte otvorených fór a seminárov, ktoré približujú odbornej i širokej verejnosti umelcov, ich tvorbu, plány a ambície a ponúkajú témy súčasného vizuálneho umenia na spracovanie širokému spektru záujemcov o umenie. „Veľmi nás teší, že všetky  doteraz prihlasované práce boli skutočne veľmi kvalitné a zaujímavé. Preto vytvárame priestor na ich prezentáciu a diskusiu o nich aj širšiemu publiku. V minulom ročníku zaujal publikum seminár na tému „Hora vo výtvarnom umení“. Na tento rok pripravujeme ďalšie zaujímavé témy a podujatia a program obohatíme aj o výstavu diel ocenených umelcov v Galérii Medium,“ informovala M. Drahošová.

 

Záujemci o udelenie grantu môžu svoje prihlášky posielať do 18. októbra 2017 prostredníctvom online formulára cez webovú aplikáciu nadácie. Všetko o grantovom programe nadácie nájdu záujemcovia aj na www.nadacianovum.sk a facebookovom konte Nadácia NOVUM.


Nadácia NOVUM podporuje od roku 2014 formou grantov projekty slovenských vizuálnych umelcov a vytvára im priestor pri etablovaní sa v medzinárodnom kontexte. Cieľom grantového programu je systematická podpora talentovaných umelcov a pomoc pri príprave a realizácii ich umeleckých zámerov. NOVUM dáva priestor originalite, objavným autorským programom, hľadaniu neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev v slovenskom vizuálnom umení a posúva tieto hodnoty na zahraničné fóra.

 

Nadácia NOVUM, Stanislav StankociNa snímke: Vyhlásenie víťazov o udelenie granti Nadácie NOVUM. Na snímke Prof. Stanislav Stankoci – rektor Vysokej školy výtvarných umení a jeden z laureátov pre rok 2016 Jaroslav Varga.
Nadácia NOVUM, Jaroslav VargaNa snímke: Laureát ocenenia v minulom roku  Jaroslav Varga.
Nadácia NOVUM, Hra vo výtvarnom umeníNa snímke: Seminár organizovaný Nadáciou NOVUM na tému „Hora vo výtvarnom umení“ bol súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení pre rok 2016.

Prečítané: 1660x Ostatná aktualizácia: 29. May 2018