NOVUM - NADÁCIA PRE NOVÉ UMENIE

 

Nadácia NOVUM je iniciatíva financovaná zo súkromných zdrojov zameraná na podporu tvorivých plánov na poli vizuálneho umenia. Primárne sa zameriava na umelcov, ktorých dielo má potenciál medzinárodného presahu, a ktorí majú predpoklad realizovať originálne projekty. Podpora sa realizuje formou CENY NADÁCIE NOVUM - finančného grantu určeného na vytvorenie nového originálneho projektu bez ďalších obmedzení.

 

Cena Nadácie NOVUM - Výročné udeľovanie grantov

 

Nadácia NOVUM každoročne rozdeľuje finančné prostriedky na CENY – granty, o ktoré sa môžu uchádzať výtvarníci, fotografi, dizajnéri, architekti a iní umelci aktívni na poli vizuálneho umenia. Cena Nadácie NOVUM je viazaná na pripravovaný projekt, pričom Nadácia prihliada na jeho medzinárodný potenciál, dlhodobú podporu a inovatívny rozmer.

Nadácia každoročne rozdeľuje finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR medzi finalistov podľa vlastného uváženia. Počet a výška grantov pre ocenených závisí od kvality posudzovaných projektov ako i od hodnotení zahraničných expertov.

Výberový proces trvá deväť mesiacov a je rozdelený do troch interných kôl. Proces zastrešuje správna rada Nadácie, ktorá oslovuje odborníkov – zahraničných expertov, aby formou posudkov spoluhodnotili predložené portfóliá. Nadácia zatiaľ spolupracovala s renomovanými odborníkmi z inšitúcií ako Tate Modern, University of  Johannesburg, Clark Art Institute.

 

Členovia správnej rady nadácie NOVUM

 

Od septembra 2019
Mária Drahošová - predsedníčka správnej rady, Ivan Gerát, Monika Mitášová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan

10.2019 - 09.2019
Mária Drahošová - predsedníčka správnej rady, Ivan Gerát, Helena Kontová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan

02.2014 - 09.2018
Mária Drahošová - predsedníčka správnej rady, Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan