Podporujeme výnimočných
Slovensky | English

Podporujeme výnimočných...
Výnimočných? A čím?

Náš otec často vravieva, že všetko v živote je rozdelené podľa Gausovej krivky pravdepodobnosti.
Väčšina z nás, s našimi danosťami aj slabosťami, sme okolo jej stredu, sme viac či menej priemerní, len na jej okrajoch stoja tí výnimoční. Mnoho nadácií podporuje práve tých, ktorí sa bohužiaľ ocitli v jej zápornej časti, a sú niečím handicapovaní. Je to príkladná činnosť hodná nasledovania, no skúsme sa pozrieť aj na druhú stranu.
Tí, čo mali viac šťastia, ocitli sa na jej kladnom okraji a dostali do vienka výnimočné schopnosti, nadanie.
Majú talent, ktorý treba rozvíjať, a určite si tiež zaslúžia podporu. Potrebujú dostať príležitosť, aby mohli byť v správnom čase na správnom mieste.
Iní majú zas také schopnosti, a možno aj šťastie, že získali viac peňazí a radi by sa pridali ku tvorbe vecí, ktoré dodávajú našim uponáhľaným životom ďalšie dimenzie.

Ako deti sme sa často hrávali pri našom deduškovi, ešte dnes si spomínam na vôňu olejových farieb, ktorými maľoval svoje, asi trochu naivné krajinky. Bol maliar – natierač, a nemal v tom čase možnosť skúsiť rozvinúť svoj talent. Jeho obrázky ostali len na našej chalupe...

Podporme teda tých výnimočných, ktorí majú potenciál na vytvorenie niečoho krásneho v oblasti vizuálneho umenia.

Mária Drahošová
Predseda správnej rady nadácie NOVUM

Mária Drahošová

NOVUM – Nadácia pre nové umenie

Nadácia NOVUM v spolupráci s VŠVU v Bratislave vyhlasuje štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov zo Slovenska.

Cieľom programu je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa (prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Podpora musí byť využitá v súlade so zámerom, formulovaným v motivačnom liste. Zmena plánov podlieha súhlasu správnej rady nadácie.

Opakovaná a dlhodobá podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.

Výzvy na prihlásenie sa do súťaže sa zverejňujú na webovej stránke nadácie.

Podmienky účasti: Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch samostatných výstav v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Výstavy možno nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Žiadosť o podporu v nasledujúcom ročníku súťaže – prihláška sa podáva online cez internetovú stránku nadácie (www.nadacianovum.sk).

O podaní žiadosti dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu.

Neúplné žiadosti budú zo súťaže vylúčené. Náklady na prípravu žiadostí sa neuhrádzajú.

Výber uchádzačov vykoná správna rada nadácie v spolupráci s vybranými odborníkmi. Do šiestich mesiacov po uzávierke súťaže správna rada vyhlási na stránke nadácie finalistov súťaže. Finalistov súťaže pozve správna rada na osobné interview, po ktorom dospeje porota programu v spolupráci s prizvanými expertmi ku konečnému rozhodnutiu. Víťazi budú vyhlásení do deviatich mesiacov po uzávierke súťaže. Zasadnutia poroty sú neverejné a správna rada nadácie nie je povinná informovať o dôvodoch svojich rozhodnutí.

Správna rada nadácie NOVUM

Predseda správnej rady nadácie NOVUM:

Mária Drahošová

Členovia správnej rady nadácie NOVUM:

Ivan Gerát
Barbara Schreinerová
Stanislav Stankoci
Marián Zervan

1. ročník

Podmienky vyhlásené Nadáciou NOVUM splnilo v 1. ročníku 29 z prihlásených umelcov, ktorých v prvom kole hodnotila porota zložená z členov správnej rady nadácie. Úroveň predložených prác všetkých hodnotených umelcov bola veľmi vysoká, na zasadnutiach správnej rady sme im venovali dlhé a zaujímavé rozhovory. V druhom kole boli portfóliá súťažiacich anonymne predložené zahraničným posudzovateľom z Čiech, Maďarska, Talianska a Nemecka. Zaujímal nás názor renomovaných odborníkov, či sa medzi súťažiacimi nachádzajú takí, ktorí by mohli mať šancu osloviť vnímavé a kritické publikum, resp. takí, ktoré majú v tomto smere potenciál priniesť niečo pôvodné. Dostali sme podnetné postrehy a hodnotenia, na základe ktorých sme vybrali finalistov a následne víťazov.“ hovorí predsedníčka správnej rady. Slávnostné vyhodnotenie ocenených v 1. ročníku súťaže bolo 28.5.2015 v hoteli Gate One v Bratislave. Grant na svoj tvorivý projekt dostali: Štefan Papčo, Dominik Hlinka, Juraj Sukop.

2. ročník

Tešíme sa, že po úspešnom 1. ročníku súťaže uchádzačov o podporu projektov vizuálneho umenia sa do 2. ročníka prihlásil ešte väčší počet veľmi talentovaných a perspektívnych umelcov.

Podmienky vyhlásené nadáciou splnilo 44 z prihlásených umelcov, ktorí prešli štvorkolovým výberom. V prvom kole hodnotila porota zložená z členov Správnej rady nadácie. Pri výbere sme prechádzali portfóliami skutočne kvalitných diel mnohokrát už aj uznávaných autorov. Rozhodovanie nie je ľahké a preto, tak ako sme si to na začiatku našej existencie stanovili, sme sa v dvoch kolách obracali aj na zahraničných expertov. Ďakujeme pánovi Beke z Maďarska, Havránekovi, Šváchovi, Ševčíkovi, Zálešákovi z Českej republiky, a Zaunschirmovi z Rakúska za ich podnetné názory, ktoré sme zohľadnili vo výbere. Konečné rozhodnutie urobila správna rada opäť až po dlhých debatách o jednotlivých prihlásených projektoch, ich kvalite a možnostiach rozvoja v nich obsiahnutých.

Zo šiestich projektov, ktorých autormi boli: Svetlana Fialová, Ján Kekeli, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Magda Stanová, Martin Špirec sme sa rozhodli podporiť tri z nich, pre veľkú vyrovnanosť kvality predložených projektov rovnakou sumou 10 000 €.

Na slávnostnom vyhodnotení 15.6.2016 v Rivers Clube grant za svoj projekt dostali: Ján Kekeli (video), Marek Kvetan (video) a Magda Stanová (video)

Zobraziť celú galériu Stiahnuť video

Prihláška do súťaže

Prihlasovanie do 3. ročníka súťaže je ukončené. Finalistov vyhlásime v apríli 2017, víťazov oceníme v júni 2017.

Podporte nás

Darujte 2 % z dane:

Postup:

Pre zamestnancov:
K potvrdeniu o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa vyplňte vyhlásenie:
Tlačivo na stiahnutie: stiahnuť

Pre fyzické osoby, ktoré samostatne podávajú daňové priznanie, a pre právnické osoby:
V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1,5%) z dane.
Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať Nadácii NOVUM :

IČO:
42359660
Právna forma:
nadácia
Názov:
Nadácia NOVUM
Ulica:
Digital Park III., Einsteinova
Číslo:
19
PSČ:
851 01
Obec:
Bratislava
Číslo účtu:
SK5711000000002929911929

Číslo účtu nadácie:

2929911929/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK57 1100 0000 0029 2991 1929

V prípade ďalších otázok spojených s Vašou podporou kontaktujte nás na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veronika Kucharská t.č. 0910 569 246
novum@nadacianovum.sk

Kontakt

Poštová adresa:

Nadácia NOVUM
Digital Park III,Einsteinova 19
Bratislava 851 01

Email:

novum@nadacianovum.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/nadacianovum

Koordinátor:

Veronika Kucharská, 0910 569 246

Prihlášky do súťaže sa prijímajú jedine online formou.

Partneri

Dom umenia / Kunsthalle Bratislava Galéria mesta Bratislavy Slovenská národná galéria Slovenská výtvarná únia Slovenské centrum dizajnu Spolok architektov Slovenska Vlna - časopis Vysoká škola výtvarných umení

Často kladené otázky

1. Čo je odborný posudok?

Odborný posudok sa má vyjadriť k umeleckej úrovni doterajšej práce výtvarníka ako aj k perspektívam jeho ďalšieho rozvoja.

2. Dokumentácia výstav sa má týkať projektu už realizovaného alebo plánovaného?

Už realizovaného.

3. Treba priložiť k prihláške rozpočet?

Nie, netreba priložiť rozpočet ako samostatný dokument. V rámci motivačného listu by sa jeden odstavec mal venovať hlavným položkám predpokladaných nákladov (rozpočtu).

4. Podporuje nadácia aj vydanie katalógu-monografie umelca?

Nadácia neobmedzuje umelca v tom, ako použije prostriedky, ktoré získa v súťaži, či to bude na výstavu, študijný pobyt, katalóg... čokoľvek čo súvisí s jeho umeleckou činnosťou.

5. Neprišiel mi potvrdzujúci email po registrácií, čo mám robiť?

V prvom rade skontrolujte, či ho Váš mailový klient nezaradil do spamu. Ak sa nenachádza ani tam, prihláste sa na stránke Nadácie NOVUM (t.j. na tejto stránke). V sekcií prihláška sa Vám zobrazí link na preposlanie emailu. Môže sa stať, že niečo blokuje automaticky rozposielané emaily a Vy nedostanete ani jeden z poslaných emailov. V tom prípade prosím napíšte email na novum@nadacianovum.sk z emailu, ktorý ste zaregistrovali, a my Vám účet aktivujeme.

6. Je možné sa do súťaže prihlásiť opakovane, aj v ďalších ročníkoch?

Áno, do ďalšieho ročníka sa môžu prihlásiť aj uchádzači o grant v predchádzajúcich ročníkoch, dokonca aj tí, čo už boli raz ocenení.

7. Ako prebieha výber z prihlásených uchádzačov?

Výber je trojkolový. Po druhom kole sú určení finalisti a v treťom kole sa vyberú víťazi. Na konci každého kola rozhodujú výlučne členovia rady Nadácie. V druhom (double blind review) a treťom kole sú oslovení zahraniční aj domáci teoretici, historici a kurátori, ktorí vypracúvajú posudky a odporúčania. Ich počet a zloženie nie je stále a bude sa každoročne meniť, pričom niektorí z nich môžu pokračovať aj v ďalších ročníkoch. O udelení dotácie však rozhoduje s definitívnou platnosťou rada Nadácie a jej zloženie je relatívne stabilné. Práve prepojením variability a kontinuity chceme zabezpečiť napĺňanie cieľov Nadácie a súčasne sa chceme vyhnúť nekonzistentným výberom, ktoré hrozia, keď sú komisie každý rok alebo každé dva roky úplne iné.