Konferencie

 

Prvá interdisciplinárna konferencia k výstave: "Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov. K problému umenia v súčasnosti."
Termín: 15.5.-16.5.2018
Miesto: VŠVU, Bratislava

 

Druhá interdisciplinárna konferencia k výstave: " Operačná a externá pamäť v umení"
Termín: 6.5 - 7.5.2019
Miesto: Kreatívne centrum „Vitaja“, Bratislava

 

Tretia interdisciplinárna konferencia k výstave: „Ilúzia a virtuálna realita v umení“.
Termín: 12-13. 10. 2020
Miesto: online
Publikácia sa pripravuje