Grant za rok 2014

 

Podmienky vyhlásené Nadáciou NOVUM splnilo v 1. ročníku 29 z prihlásených umelcov, ktorých v prvom kole hodnotila porota zložená z členov správnej rady nadácie. Úroveň predložených prác všetkých hodnotených umelcov bola veľmi vysoká, na zasadnutiach správnej rady sme im venovali dlhé a zaujímavé rozhovory. V druhom kole boli portfóliá súťažiacich anonymne predložené zahraničným posudzovateľom z Čiech, Maďarska, Talianska a Nemecka.

Predsedníčka správnej rady

 

"Zaujímal nás názor renomovaných odborníkov, či sa medzi súťažiacimi nachádzajú takí, ktorí by mohli mať šancu osloviť vnímavé a kritické publikum, resp. takí, ktoré majú v tomto smere potenciál priniesť niečo pôvodné. Dostali sme podnetné postrehy a hodnotenia, na základe ktorých sme vybrali finalistov a následne víťazov."

Grant na svoj tvorivý projekt dostali

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených v 1. ročníku súťaže bolo 28.5.2015 v hoteli Gate One v Bratislave.

Štefan Papčo

15 000,- €

Dominik Hlinka

10 000,- €

Juraj Sukop

5 000,- €

Fotogaléria