Grant za rok 2015

 

Tešíme sa, že po úspešnom 1. ročníku súťaže uchádzačov o podporu projektov vizuálneho umenia sa do 2. ročníka prihlásil ešte väčší počet veľmi talentovaných a perspektívnych umelcov.

Podmienky a výber

 

Podmienky vyhlásené nadáciou splnilo 44 z prihlásených umelcov, ktorí prešli štvorkolovým výberom. V prvom kole hodnotila porota zložená z členov Správnej rady nadácie. Pri výbere sme prechádzali portfóliami skutočne kvalitných diel mnohokrát už aj uznávaných autorov. Rozhodovanie nie je ľahké a preto, tak ako sme si to na začiatku našej existencie stanovili, sme sa v dvoch kolách obracali aj na zahraničných expertov. Ďakujeme pánovi Beke z Maďarska, Havránekovi, Šváchovi, Ševčíkovi, Zálešákovi z Českej republiky, a Zaunschirmovi z Rakúska za ich podnetné názory, ktoré sme zohľadnili vo výbere. Konečné rozhodnutie urobila správna rada opäť až po dlhých debatách o jednotlivých prihlásených projektoch, ich kvalite a možnostiach rozvoja v nich obsiahnutých.

Grant na svoj tvorivý projekt dostali

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených bolo 15. 6. 2016 v Rivers Clube.

Pre veľkú vyrovnanosť kvality predložených projektov, sme sa rozhodli podporiť tri z nich rovnakou sumou 10 000,- €

Ján Kekeli

10 000,- €

Marek Kvetan

10 000,- €

Magda Stanová

10 000,- €