Grant za rok 2017

 

Do súťaže o Grant za rok 2017 sa prihlásilo 37 vizuálnych umelcov. Členovia správnej rady, po preskúmaní podkladov súťažiacich, posunuli do ďalšieho výberu 27 z nich. V druhom kole sa správna rada nadácie obrátila na zahraničných posudzovateľov.

Zahraniční posudzovatelia

 

Kinga German - Maďarsko
Maja a Reuben Fowkes - Anglicko
Nadine Siegert - Nemecko

Finalisti za rok 2017

 

András Cséfalvay

Žofia Dubová

Juraj Gábor

 

Katarína Hládeková

Jaroslav Kyša

Dorota Sadovská

 

Kto z nich získa Grant za rok 2017?

 

Tretie kolo výberu sa zavŕši oficiálnym vyhlásením 15.5.2018