Cena Nadácie NOVUM za rok 2018

 

V 5. ročníku sa o grant uchádzalo 29 vizuálnych umelcov so svojimi autorskými projektami. Správna rada opäť pri výbere ocenených zohľadňovala názory zahraničných posudzovateľov:

Miroslav Haľák - Belvedere Museum Wien, Rakúsko
Zuzana Krišková - Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění, Česko
Jana Tichá - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Česko
Noit Banai - Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Kunstgeschichte Wien, Rakúsko
Dana Čupková - Carnegie Mellon University's School of Architecture, EPIPHYTE Lab, Pittsburgh, USA
Jan Michl - Institute of Form, Theory and History, AHO / The Oslo School of Architecture and Design, Nórsko

Novinky 5. ročníka

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj aktuálny ročník sprevádzali podujatia spojené s tvorbou bývalých účastníkov a víťazov súťaže.

Z výstavy a konferencie minulého ročníka bola vydaná publikácia "Algoritmy obrazov - obrazy algoritmov".

Porovnávanie IT pohľadu a umenia bolo impulzom pre zostavenie novej expozície diel ocenených umelcov a konferencie na tému: „Operačná a externá pamäť v umení“.

 

VÝSTAVA

„Operačná a externá pamäť v umení“

Termín: 26.4 - 12.5.2018

Miesto: Galéria MEDIUM, Bratislava

Vystavujúci autori: : András Cséfalvay, Žofia Dubová, Dominik Hlinka, Marek Kvetan, Jaroslav Kyša, Štefan Papčo, Dorota Sadovská. Jaroslav Varga

 

Interdisciplinárna konferencia k výstave: " Operačná a externá pamäť v umení"

Termín: 6.5 - 7.5.2018

Miesto: Kreatívne centrum „Vitaja“, Bratislava

Finalisti za rok 2018

 

Viktor Fuček

Katalin Madarász Decsi

Danica Pišteková

 

Katarína Poliačiková

Ján Šicko

Ján Šipöcz

Vyhodnotenie 5. ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených sa konalo dňa 7.5.2018 v kaviarni Berlinka, ktorému predchádzala prehliadka výstavy „Operačná a externá pamäť v umení“ s autorskými komentármi.

Danica Pišteková

10 000,- €

Katarína Poliačiková

10 000,- €

Ján Šicko

10 000,- €