Práve teraz

Prihlasovanie do 5. ročníka súťaže o grant nadácie NOVUM bolo ukončené 15.11.2018. Ďakujeme všetkým prihláseným.

Hodnotenie prebehne v troch kolách, rozhodovať budú členovia správnej rady v spolupráci s vybranými odborníkmi na Slovensku aj v zahraničí.

Správna rada vyhlási finalistov na webovej stránke nadácie v marci 2019.