Práve teraz

Nadácia NOVUM vyhlásila 13. októbra 2020 víťazov 6. ročníka súťaže pre perspektívnych autorov vizuálneho umenia.
Správna rada sa, aj vzhľadom k súčasnej neľahkej situácii v kultúre, spôsobenej pandémiou, rozhodla grant vo výške 30 tisíc eur rozdeliť medzi všetkých šiestich finalistov.
Prebieha prihlasovanie do 7.ročníka súťaže o Cenu Nadácie NOVUM od 23.11. do 23.12. 2020