Práve teraz

Gratulujeme finalistom 5.ročníka Ceny Nadácie NOVUM 2018. 

 

Viktor Fuček

Katalin Madarász Decsi

Ján Šicko

Ján Šipöcz

Danica Pišteková

Katarína Poliačiková

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených a udeľovanie grantov sa bude konať dňa 7.5.2019 v Bratislave.