Grant za rok 2016

 

V treťom ročníku správna rada Nadácie NOVUM opäť rozhodovala medzi veľmi kvalitnými umelcami vizuálneho umenia. Členovia správnej rady vyberali z 33-troch uchádzačov, ktorí splnili podmienky súťaže. Pri svojich rozhodnutiach aj tento rok brali do úvahy posudky zahraničných expertov. V druhom a treťom kole pomohli vybrať šiestich finalistov a následne troch ocenených.

Novinky tretieho ročníka

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

Novinkou tretieho ročníka bol sprievodný program určený pre verejnosť. Zástupcovia Nadácie sa stretli s finalistami na otvorenej diskusii o ich tvorbe, plánoch, a o tom, ako prebieha súťaž a výber ocenených.

 

SEMINÁR

Širšou súčasťou slávnostného odovzdávania ocenení bol aj seminár, ktorý okrem odpovedí na otázku „Čo sa za pomoci nadácie NOVUM podarilo vytvoriť?“, mal ambíciu skúmať témy, ktoré spájajú umelcov a umelkyne viacerých ročníkov. V tomto roku bola témou seminára „Hora vo výtvarnom umení“. Na seminári okrem teoretikov a historikov umenia vystúpili aj traja ocenení autori z predchádzajúcich ročníkov, ktorých práve téma hory zbližuje. O svojej práci v súvislosti s horou rozprávali Dominik Hlinka, Štefan Papčo a Ján Kekeli. V nasledujúcich ročníkoch budú zvolené ďalšie témy.

Zahraniční posudzovatelia

 

Michal Koleček - Česká republika, Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Šárka Svobodová - Česká republika, Fakulta výtvarného umění VUT v Brně
Tadeusz J. Żuchowski – Poľská republika, Instytut Historii Sztuki UAM Poznań
Christopher P. Heuer – USA, Clark Art Institute Williamstown MA
Joes Segal – USA, Wende Museum, Los Angeles CA
Karen von Veh – Juhoafrická republika, University of Johannesburg

Finalisti za rok 2016

 

Dominik Hlinka

Juraj Kollár

Eva Škrovinová

 

Milan Vagač

Jaroslav Varga

Martin Vongrej

Cenu nadácie NOVUM za rok 2016 získali

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených sa konalo 20.6.2017 v kaviarni Berlinka.

Jaroslav Varga

13 000,- €

Dominik Hlinka

10 000,- €

Eva Škrovinová

7 000,- €