Cena Nadácie NOVUM za rok 2014

 

Podmienky vyhlásené Nadáciou NOVUM splnilo v 1. ročníku 29 z prihlásených umelcov, ktorých v prvom kole hodnotila porota zložená z členov správnej rady nadácie. V druhom kole boli portfóliá súťažiacich anonymne predložené zahraničným posudzovateľom z Čiech, Maďarska, Talianska a Nemecka.

Predsedníčka správnej rady

 

"Zaujímal nás názor renomovaných odborníkov, či sa medzi súťažiacimi nachádzajú takí, ktorí by mohli mať šancu osloviť vnímavé a kritické publikum, resp. takí, ktoré majú v tomto smere potenciál priniesť niečo pôvodné. Dostali sme podnetné postrehy a hodnotenia, na základe ktorých sme vybrali finalistov a následne víťazov."

Mária Drahošová

Finalisti za rok 2014

 

Štefan Papčo

Ludcia Tallová

Dominik Hlinka

 

Matej Fabian

Juraj Sukop

Patrícia Koyšová

Vyhodnotenie 1.ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo dňa 28.5.2015 v hoteli Gate One v Bratislave. Grant získáli: 

1.miesto: Štefan Papčo                2.miesto: Dominik Hlinka                   3.miesto: Juraj Sukop

Štefan Papčo

15 000,- €

Dominik Hlinka

10 000,- €

Juraj Sukop

5 000,- €

Fotogaléria