Cena Nadácie NOVUM za rok 2016

 

V 3. ročníku správna rada Nadácie NOVUM opäť vyberala z 33 uchádzačov, ktorí splnili podmienky programu. Pri svojich rozhodnutiach aj tento rok brali do úvahy posudky zahraničných posudzovateľov: 

Michal Koleček - Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika
Šárka Svobodová - Fakulta výtvarného umění VUT v Brně, Česká republika
Tadeusz J. Żuchowski – Instytut Historii Sztuki UAM Poznań, Poľská republika
Christopher P. Heuer – Clark Art Institute Williamstown MA, USA
Joes Segal – Wende Museum, Los Angeles CA, USA
Karen von Veh – University of Johannesburg, JAR

Novinky tretieho ročníka

 

STRETNUTIE S FINALISTAMI

Novinkou 3. ročníka bolo verejné stretnutie s finalistami, kde sa otvorene spolu so zástupcami správnej rady Nadácie NOVUM diskutovalo o ich plánoch, tvorbe a o priebehu grantového programu.

 

SEMINÁR

Súčasťou 3.ročníka bol seminár, ktorý okrem odpovedí na otázku „Čo sa za pomoci nadácie NOVUM podarilo vytvoriť?“, mal ambíciu skúmať témy, ktoré spájajú umelcov a umelkyne viacerých ročníkov. V tomto roku bola témou seminára „Hora vo výtvarnom umení“. Na seminári okrem teoretikov a historikov umenia vystúpili aj traja ocenení autori z predchádzajúcich ročníkov, ktorých práve téma hory zbližuje. O svojej práci v súvislosti s horou rozprávali Dominik Hlinka, Štefan Papčo a Ján Kekeli.

Vyhodnotenie 3.ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Slávnostné vyhodnotenie ocenených sa konalo dňa 20.6.2017 v kaviarni Berlinka, Bratislava. Grant získali:

1. miesto: Jaroslav Varga               2. miesto: Dominik Hlinka                    3. miesto: Eva Škrovinová

Jaroslav Varga

13 000,- €

Dominik Hlinka

10 000,- €

Eva Škrovinová

7 000,- €