Publikácie

 

Ilúzia a virtuálna realita v umení

 Obrázky knihy

 


 

Operačná a externá pamäť v umení

Kniha Externá a operačná pamäť v umení je už druhou publikáciou Nadácie Novum, ktorá sa venuje aktuálnym vzťahom medzi umením, vedou a technikou. Prvou bola kniha Algoritmy obrazov a obrazy algoritmov, vydaná v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení a vydavateľstvom Slovart. Nasledovať bude kniha Ilúzia a virtuálna realita. V knihe Externá a operačná pamäť sa diskutujú rozmanité druhy pamäti, s ktorými pracuje súčasné umenie: sémantická a epizodická pamäť, dlhodobá či krátkodobá pamäť, sedimentovaná spredmetnená a procesuálna pamäť, ale aj rôzne druhy amnézií, vymazávaní, anamnéz a rozpomínaní, heteronómna a autonómna pamäť, vrátane vnútornej pamäti umenia a pamäti umeleckých druhov a žánrov. Jednotlivé vedecké štúdie sprevádzajú texty a obrazy súčasných umelcov odmenených Nadáciou Novum.

 Obrázky knihy

 


  

Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov

Prvá publikácia v slovenčine venovaná teórii obrazu. K problematike obrazov v súčasnom umení pristupuje prostredníctvom pojmu algoritmu a konceptuálnej sústavy, ktorá je s ním spätá. Tento zámer dovolil predmet skúmania analyzovať z pozícií, ktoré súčasné umenie otvárajú k horizontom nových kontextov, kam vstupuje ako súčasť procesov digitálnych komunikácií odohrávajúcich sa v kyberkultúre. Zároveň s novými technologickými a spoločenskými aspektmi, prostriedkami a funkciami umenia zachytávajú jednotlivé kapitoly aj impulzy vynárajúce sa v samom procese vzniku umeleckých diel. Východiskom prípravy textov bolo rovnomenné interdisciplinárne sympózium s medzinárodnou účasťou historikov umenia ale aj filozofov, kognitívnych vedcov a antropológov.

Obrázky knihy