Cena Nadácie NOVUM za rok 2015

 

V 2. ročníku splnilo podmienky zaradenia do programu 44 umelcov, ktorí prešli štvorkolovým výberovým procesom. Pri výbere ocenených boli zohľadnené názory zahraničných posudzovateľov: Beke (Maďarsko), Havránek, Švách, Ševčik, Zálešák (Česká republika), Zaunschirm (Rakúsko).

Vyhodnotenie 2.ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Slávnostné vyhodnotenie sa konalo dňa 15. 6. 2016 v Rivers Clube.

Pre veľkú vyrovnanosť kvality predložených projektov sa správna rada rozhodla finančú podporu rozdeliť rovnomerne.

Ján Kekeli

10 000,- €

Marek Kvetan

10 000,- €

Magda Stanová

10 000,- €