Cena Nadácie NOVUM za rok 2023

 

V 9. ročníku sa o grant uchádzalo 35 vizuálnych umelcov so svojimi autorskými projektami.
Správna rada opäť pri výbere ocenených zohľadňovala názory zahraničných posudzovateľov:

 

Kaliopi Chamonikolasová – Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, Česká republika

Emese Kürti – Central European Research Institute for Art History, Budapešť, Maďarsko

Lubomír Slavíček – Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Brno, Česká republika

Yvonne Dohna Schlobitten – Pontificia Universita Gregoriana, Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, Rím, Taliansko

Klaus Speidel – Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, Viedeň, Rakúsko

Karen von Veh – University of Johannesburg, Visual Art Department, Juhoafrická republika

Vyhodnotenie 9. ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Vyhlásenie výsledkov Ceny Nadácie NOVUM sa konalo dňa 12. 10. 2023 v Jurkovičovej teplárni v Bratislave

Jana Zatvarnícka

11 000,- €

Žofia Dubová

10 000,- €

Rastislav Podoba

9 000,- €

Fotogaléria 9. ročníka