Cena Nadácie NOVUM za rok 2020/2021

 

V 7. ročníku sa o grant uchádzalo 25 vizuálnych umelcov so svojimi autorskými projektami.
Správna rada opäť pri výbere ocenených zohľadňovala názory zahraničných posudzovateľov:

 

Kinga German – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapešť, Maďarsko
Jan Zálešák – Fakulta výtvarních umění VUT, Brno, Česko
Tadeusz J. Żuchowski – Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań, Poľsko
Noit Banai – Hong Kong Baptist University
Klara Kemp-Welch – Courtauldov  Inštitút umení, Londýn, Veľká Británia
Joes Segal – The  Wende Museum of the Cold War, California, USA

Sprievodný program 7. ročníka

Podujatia spojené s tvorbou bývalých víťazov súťaže sprevádzali aj 7. ročník Ceny Nadácie NOVUM.
Z výstavy a konferencie minulého ročníka bola vydaná, už tretia v sérii, publikácia Ilúzia a virtuálna realita v umení.
Témou štvrtej konferencie a expozície diel ocenených umelcov boli „Obrazy, okná, systémy“.

 

VÝSTAVA

„Obrazy, okná, systémy“
Termín: 21. 9. – 8. 10. 2021
Miesto: Galéria MEDIUM, Bratislava
Vystavujúce autorky : Katalin Madarász Decsi, Monika Pascoe Mikyšková, Magda Stanová, Olja Triaška Stefanović a Eva Škrovinová. 
Interdisciplinárna konferencia k výstave: „Obrazy, okná systémy“.
Termín: 4. – 5. 10. 2021
Miesto: Kreatívne centrum Vitaja

Vyhodnotenie 7. ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Vyhlásenie výsledkov Ceny Nadácie NOVUM sa konalo dňa 5. 10. 2021 v záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici.

Jozef Pilát

12 000,- €

Pavol Truben

10 000,- €

Lucia Tallová

7 000,- €