Cena Nadácie NOVUM za rok 2019

 

V 6. ročníku sa o grant uchádzalo 24 vizuálnych umelcov so svojimi autorskými projektami. Správna rada opäť pri výbere ocenených zohľadňovala názory zahraničných posudzovateľov:

Tomáš Winter - Akadémia vied v Prahe
Lenka Sýkorová - Centrum pre súčasné umenie v Prahe
Mirosław Jasiński - mestská galéria Wrocław
Tomáš Glanc - Univerzita Zurich
Klara Kemp-Welch - Courtauldov Inštitút umení v Londýne
Andrew Perchuk - Getty Inštitút v Los Angeles

Sprievodný program 6. ročníka

Podujatia spojené s tvorbou bývalých víťazov súťaže sprevádzali aj 6. ročník Ceny Nadácie NOVUM.
Z výstavy a konferencie minulého ročníka bola vydaná, už druhá v sérii, publikácia „Operačná a externá pamäť v umení“.
IT pohľad na umenie si zachovala ja téma tretej konferencie a expozície diel ocenených umelcov: „Ilúzia a virtuálna realita v umení“.

 

VÝSTAVA
„Ilúzia a virtuálna realita v umení“
Termín: 1.10. – 23.10. 2020
Miesto: Galéria MEDIUM, Bratislava
Vystavujúci autori : András Cséfalvay, Jaroslav Kyša, Danica Pišťeková, Katarína Poliačiková, Dorota Sadovská, Ján Šicko, Jaroslav Varga

 

Interdisciplinárna konferencia k výstave: „Ilúzia a virtuálna realita v umení“.
Termín: 12-13. 10. 2020
Miesto: online 

Vyhodnotenie 6. ročníka Ceny Nadácie NOVUM

 

Vyhlásenie výsledkov Ceny Nadácie NOVUM sa konalo dňa 13.10.2020 v kreatívnom centre Vitaja vo veľmi komornej forme. Ceny odovzdala individuálne predsedníčka správnej rady Mária Drahošová.

 

 

Katalin Madarász Decsi

12 000,- €

Olja Triaška Stefanović

7 000,- €

Monika Pascoe Mikyšková

5 000,- €

Ľudmila Hrachovinová

2 000,- €

Peter Sit

 

2 000,- €

Ján Šipöcz

 

2 000,- €