V Bratislave, 2. máj 2018...Nadácia NOVUM uzavrela výber finalistov štvrtého ročníka súťaže o získanie grantu pre realizáciu umeleckých projektov slovenských vizuálnych umelcov. O finalistoch rozhodlo trojkolové hodnotenie. Výberovú komisiu zloženú z domácich i zahraničných hodnotiteľov najviac zaujali projekty umelcov: Andrása Cséfalvaya, Žofie Dubovej, Juraja Gábora, Kataríny Hládekovej, Jaroslava Kyšu a Doroty Sadovskej. Mená víťazov o cenu Nadácie NOVUM sa dozvieme na slávnostnom večere 15. mája 2018 o 17.00 h v priestoroch VŠVU a Galérie MEDIUM na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 

Do súťaže o grant Nadácie NOVUM za rok 2017 sa prihlásilo celkovo 37 vizuálnych umelcov. Po vyhodnotení prác a projektov súťažiacich členovia správnej rady posunuli do ďalšieho výberu 27 z nich. „Skladba umeleckej výpovede súťažiacich bola bohatá. Prevažovala intermediálna a multižánrová tvorba vychádzajúca predovšetkým z maľby, grafiky a fotografie,“ skonštatovala predsedníčka správnej rady Nadácie NOVUM Mária Drahošová a dodala: „Oproti minulým ročníkom nás potešilo, že sa do súťaže prihlásili, okrem začínajúcich, už aj etablovaní umelci. To nie je bežné.“

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže o cenu Nadácie NOVUM bude 15. mája 2018 o 17:00 h v priestoroch VŠVU a Galérie MEDIUM na Hviezdoslavovom námestí za účasti členov správnej rady nadácie, finalistov a ďalších zaujímavých hostí. Súčasťou vyhlásenia bude aj sprievodný program v podobe výstavy a tematickej konferencie. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo v tomto ročníku rozbehnúť intenzívnejšiu spoluprácu aj s Vysokou školou výtvarných umení. Spolu sme pripravili inšpiratívne sprievodné podujatia, ktoré majú jedinečný obsahový koncept a škola nám poskytla aj zaujímavý priestor pre ich realizáciu,“ hodnotí Mária Drahošová.

 

Aj tento rok pripravila nadácia pre účastníkov súťaže, odbornú, ale aj širokú verejnosť zaujímavý sprievodný program. Jeho súčasťou bude výstava Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov, s podtitulom: Povaha výskumov v súčasnom umení. Expozíciu výstavy budú môcť záujemci navštíviť 4. - 20. mája 2018 v Galérii MEDIUM na Hviezdoslavovom námestí. Vystavujúcimi autormi sú účastníci a ocenení zo súťaže o cenu nadácie z minulých ročníkov: Dominik Hlinka, Magda Stanová, Juraj Sukop, či Jaroslav Varga. Koncept výstavy je postavený na tematickom výbere diel z ich tvorby a odzrkadľuje spoločný záujem autorov o to, čo sa deje s obrazom vo veku počítačovej reprodukcie a výpočtového navrhovania.

 

Súčasťou sprievodného programu bude aj konferencia o základných pojmoch teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi pod názvom: Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K problému umenia v súčasnosti“. Uskutoční sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení 15. - 16. mája 2018 za účasti popredných teoretikov a historikov umenia, pedagógov a akademikov: Barbary Balážovej, Andreja Démutha, Ivana Geráta, Miroslava Haľáka, Anny Hlaváčovej, Petra Megyešiho, Petra Michaloviča, Miloša Šefčíka, Miroslava Varša a Mariana Zervana.

 

Výber víťazov podlieha trojkolovému hodnoteniu. V prvom kole urobí užší výber správna rada Nadácie NOVUM, ktorú tvoria členovia: Mária Drahošová, Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan. Tá následne vybrané práce a návrhy projektov predkladá na ďalšie dvojkolové hodnotenie zahraničným kritikom, historikom umenia a kurátorom. Do šiestich mesiacov od uzávierky prihlášok správna rada vyhlasuje finalistov súťaže. Výber vyvrcholí osobným interview s hodnotiteľmi a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže. Súťaží sa o finančnú podporu v celkovej výške 30 tisíc eur v danom ročníku, ktorá býva spravidla rozdelená medzi troch víťazov.

 

 

Finalisti 4. ročníka ceny Nadácie NOVUM


András Cséfalvay
Vytvára multižánrové diela vyjadrujúce sa k spoločenskej realite s veľmi širokým záberom záujmov. 

Žofia Dubová
Maliarka, ktorá pracuje s plátnom a sklom. Svoju tvorbu plánuje ďalej rozvíjať v rôznych cykloch zaoberajúcich sa témami ako sú: „Oceán“, „Hra:na“, „Pusté ostrovy“, alebo „Farewell“. 

Juraj Gábor
Realizuje inštalácie, ktorými vťahuje diváka do deja. Ako sám o sebe hovorí dlhodobo sa zaoberá vytváraním miesta, ktoré chce človek prirodzene napĺňať. 

Katarína Hládeková
Intermediálna umelkyňa, ktorá vytvára papierové zmenšeniny, pracuje s inštaláciami, fotografiou, videom, používa audio, scénický design, zaujíma ju téma modelu.

Jaroslav Kyša
Pracuje​ ​ s kolektívnou​ ​ pamäťou, vytvára minimalistické diela využívajúce rôzne technologické procesy. Základom jeho tvorby sú multimediálne diela.

Dorota Sadovská
Je uznávaná maliarka, jadrom jej tvorby sú figurálne maľby. Zobrazuje ľudské telo v skratke a z rôznej perspektívy.

 

 

Zahraniční členovia výberovej komisie pre udelenie ceny Nadácie NOVUM


2. kolo hodnotenia

 

Maja a Reuben Fowkes (Anglicko)
Kurátori a historici umenia, ktorých práca sa zameriava na teóriu a estetiku východoeurópskeho umenia od umeleckej výroby socialistickej éry až po súčasné umelecké postupy. Sú spoločnými riaditeľmi Translocal Institute for Contemporary Art, centra nadnárodného výskumu východoeurópskeho umenia a ekológie so sídlom v Budapešti, ktorá pôsobí cez disciplinárne hranice dejín umenia, súčasného umenia a ekologického myslenia.

Nadine Siegert (Nemecko)
Zástupkyňa riaditeľa Iwalewahaus, univerzity v Bayreuth a vedúca výskumného projektu "Africké historické umenie a  Modernistická estetika“.

Kinga German (Maďarsko)
Historička umenia. Pôsobí na  Vysokej škole umenia a dizajnu Moholy-Nagy v Budapešti. Chápe umenie a dizajn ako otvorené polia, kde sa prekrýva forma a obsah. Umenie vníma ako dialóg so spoločnosťou. Okrem iného bola kurátorkou výstavy Szilárda Cseke: „Pád z krajnice“ v bratislavskej Kunsthalle LAB.

 

3. kolo hodnotenia

 

Juliet Bingham (Anglicko)
Kurátorka pre medzinárodné umenie v Tate Modern v Londýne, venuje sa propagácii nového umenia z východnej Európy.

Joes Segal (USA)
Hlavný kurátor v múzeu Wende v Los Angeles, profesor kultúrnej histórie na univerzite v Utrechte, ktorého práca sa zameriava na dejiny moderného umenia, kultúrnej histórie, kultúrnych hraníc a identity, s odkazom na spoločné základy umenia a politiky.

Karen von Veh (JAR)
Učí a vedecky pracuje na University of Johannesburg, Faculty of Art, Design and Architecture, Department of Visual Art. Jej výskumné záujmy sú: súčasné juhoafrické ženské umenie, rodové a postkoloniálne štúdium a opakované používanie náboženských ikon v súčasnom umení.

 

 

Nadácia NOVUM


Nadácia NOVUM podporuje od roku 2014 projekty slovenských vizuálnych umelcov a vytvára im priestor pri etablovaní sa v medzinárodnom kontexte. Cieľom grantového programu je systematická podpora talentovaných umelcov a pomoc pri príprave a realizácii ich umeleckých zámerov. NOVUM dáva priestor originalite, objavným autorským programom, hľadaniu neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev v slovenskom vizuálnom umení a posúva tieto hodnoty na zahraničné fóra. 

Všetko o  programe nadácie nájdete na www.nadacianovum.sk a facebookovom konte Nadácia NOVUM.

 

 

Fotogaléria

Nadácia NOVUM fotogalériaNadácia NOVUM fotogalériaNadácia NOVUM fotogalériaNadácia NOVUM fotogaléria

 

Prečítané: 1913x Ostatná aktualizácia: 11. September 2018