Bratislava, 26. október 2020   Nadácia NOVUM v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vyhlásila 13. októbra 2020 víťazov 6. ročníka súťaže o Cenu Nadácie NOVUM pre mladých autorov moderného vizuálneho umenia. Do aktuálneho ročníka grantového programu bolo prihlásených 24 autorských konceptov. V trojkolovom posudzovaní medzinárodná odborná porota vybrala šiestich finalistov: Ľudmilu Hrachovinovú, Katalin Madarász Decsi, Moniku Pascoe Mikyškovú, Petra Situ, Jána Šipöcza a Olju Triaška Stefanović. Správna rada sa, aj vzhľadom k súčasnej neľahkej situácii v kultúre, spôsobenej pandémiou, rozhodla grant vo výške 30 tisíc eur rozdeliť medzi všetkých šiestich finalistov. Počas šiestich rokov grantového programu nadácia ocenila 22 mladých umelcov a ich tvorbu podporila grantami v celkovej výške 180 tisíc eur.

 

Nadácia NOVUM už po šiestykrát ocenila tvorbu mladých vizuálnych umelcov. Vzhľadom na obmedzenia spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 sa odovzdávanie cien realizovalo v komornej zostave v priestoroch kreatívneho centra Vitaja na Ventúrskej ulici, za účasti predsedníčky správnej rady Nadácie NOVUM, Márie Drahošovej a laureátov ocenenia. „Pandémia Covid-19 paralyzovala celú krajinu a voči umeleckej komunite sú jej dôsledky výnimočne nepriaznivé. Aj z tohoto dôvodu sme sa v nadácii rozhodli, že v tomto roku štipendium vo výške 30 tisíc eur rozdelíme všetkým finalistom. Tešíme sa, že sa, aj vďaka našej podpore, mladým umeleckým talentom darí rozvíjať svoju tvorbu a osloviť prostredníctvom nej nielen domáce ale aj zahraničné publikum,“ informuje Mária Drahošová.

 

Odborná porota zložená z členov správnej rady a renomovaných zahraničných kritikov a teoretikov umenia z Čiech, Poľska, Švajčiarska, Anglicka a USA posunula do finále šiestich autorov z 24 prihlásených. Cenu Nadácie NOVUM a finančnú podporu pre rozvoj svojich kreatívnych konceptov za rok 2019 získali:

 

  1. Katalin Madarász Decsi (12 000€)
  2. Olja Triaška Stefanović (7 000€)
  3. Monika Pascoe Mikyšková (5 000€)
  4. Ľudmila Hrachovinová (2 000€)
  5. Peter Sit (2 000€)
  6. Ján Šipöcz (2 000€)

 

Súčasťou odovzdávania cien nadácie bol aj odborný seminár „Ilúzia a virtuálna realita v umení“ a rovnomenná výstava umelcov, ktorí boli v minulosti nadáciou ocenení, v priestoroch Galérie MEDIUM. „Využívanie Galérie MEDIUM na prezentácie finalistov a ďalšie podujatia Nadácie NOVUM sú výsledkom jej plodnej spolupráce s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave už od založenia nadácie. Ich vzájomná podpora sa každým rokom prehlbuje a výsledky tejto kooperácie prinášajú významný vklad do reflexie súčasného vizuálneho umenia na Slovensku,“  hodnotí spoluprácu člen Správnej rady Nadácie NOVUM a prorektor VŠVU prof. Stanislav Stankoci.

 

Nadácia NOVUM od roku 2014 každoročne podporuje grantom vo výške 30 tisíc eur projekty slovenských vizuálnych umelcov a vytvára im priestor pri etablovaní sa v medzinárodnom kontexte. Cieľom grantového programu je systematická podpora talentovaných umelcov a pomoc pri príprave a realizácii ich umeleckých zámerov. NOVUM dáva priestor originalite, objavným autorským programom, hľadaniu neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev v slovenskom vizuálnom umení a posúva tieto hodnoty na zahraničné fóra. Členmi správnej rady nadácie sú Mária Drahošová, Ivan Gerát, Monika Mitášová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan.

 

Všetko o Nadácii NOVUM a aktuálnom ročníku súťaže nájdete na našich webových stránkach a facebookovom konte Nadácia NOVUM. Pre bližšie informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Víťazi 6. ročníka Ceny Nadácie NOVUM


 

Katalin Madarász Decsi

 „Projekt, s ktorým sa uchádzam o podporu, nie je jeden konkrétny, ale je to tvorba, ktorej sa venujem. Opíšem v stručnosti dva projekty. Jedným z projektov sú „Transparentné kusy“ a druhým projektom sú „Blatobrazy“. V „Transparentných kusoch“ experimentujem s prírodným farbivom a pominuteľnosťou a v „Blatobrazoch“ maľujem blatom, ktoré ma fascinuje. Fascinuje ma, čo všetko obsahuje zem.“
Z diela Katalin Madarász Decsi

 

Olja Triaška Stefanović

„O podporu nadácie som sa prihlásila autorským projektom „Bratstvo a jednota“. Na tomto projekte pracujem
už niekoľko rokov. Je to projekt o schádzaní a rozchádzaní sa národov, o mojej identite a osobnej histórii. O Juhoslávii, štáte v ktorom som sa narodila a už neexistuje. V projekte skúmam a vizuálne analyzujem detstvo, osobné príbehy, rozpad štátu a poslednú vojnu, ktorá tam bola a prepájam ju aj s rozchádzaním a spájaním Čechov a Slovákov cez vizuálne štúdie a cez archívy.“ 
Z diela Olji Triaška Stefanovic

 

Monika Pascoe Mikyšková

„Projekt, s ktorým sa prihlasujem, je séria prác „Do bieleho mramoru“. Sú to reliéfy, ktoré tvorím technikou perforovania do bielej mramorovej dosky. K tejto práci som prizvala českú dizajnérku a šperkárku Janju Prokić, ktorá bude robí intervencie do reliéfov hviezdnej oblohy, na ktorých pracujem. Spolupráca vznikla veľmi spontánne. Janja sa v minulom roku venovala hviezdnej oblohe, bola inšpirovaná hviezdami a aj ja som v tom období začala experimentovať s témou a s kameňom, tak sme sa vzájomne dohodli, že urobíme takúto sériu prác.“
Z diela Moniky Pascoe Mikyškovej

 

Ľudmila Hrachovinová

„O podporu nadácie NOVUM sa hlásim s projektom, ktorý sa zameriava na médium maľby. Maľbu staviam do ďalšej súvislostí a vzťahov, cez ktoré čítame a reflektujeme celkový koncept. Ďalšie činitele sú inštalácia, performance a interakcia s divákom. Predmet a koncept maľby je týmito ďalšími činiteľmi vytiahnutý do priestoru a divák ho vníma cez vrstvy. Cez tento prístup skúmam, ako celková narácia displea a participácia vzťahov spoluvytvára náš finálny dojem o predmete.“
Z diela Ľudmily Hrachovinovej

 

Peter Sit

„Môj počiatočný plán bol, že pripravím výstavu v New Yorku, kde som minulom roku natočil film, ktorý práve dokončujem. K nemu som chcel pripraviť ešte nové práce, ktoré by tam boli vystavené... Kvôli súčasnej situácii sa to celé skomplikovalo. Pracujem okrem toho na knižke o mojej babke, na ďalších projektoch, nových filmoch...“
Z diela Petra Sita

 

Ján Šipöcz

„Projekt volám „Paralelný archív“ sú to fotografie objektov, ktoré nachádzam počas dokumentácie kultúrnych pamiatok  po celom Slovenku. Tento archív by som chcel vydať knižne a urobiť z neho katalóg.“
Z diela Jána Šipöcza

 

Odborní hodnotitelia zo zahraničia


 

Tomáš Winter, Akadémia vied, Praha
Lenka Sýkorová, Centrum pre súčasné umenie, Praha
Mirosław Jasiński, Mestská galéria, Wrocław
Tomáš Glanc, University of Zürich
Klara Kemp-Welch, Courtauldov inštitút umení, Londýne
Andrew Perchuk, Getty inštitút, Los Angeles

 

Z diela Katalin Madarász Decsi

Prečítané: 1110x Ostatná aktualizácia: 03. November 2020