Bratislava, 10. máj 2019   Nadácia NOVUM v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vyhlásila 6. mája 2019 víťazov 5. ročníka súťaže o Cenu Nadácie NOVUM. Do aktuálneho ročníka bolo prihlásených 29 autorských konceptov. Trojkolové hodnotenie umeleckých prác účastníkov súťaže posunulo do finále šiestich autorov: Viktora Fučeka, Katalin Madarász Decsi, Jána Šipöcza a Danicu Pištekovú, Katarínu Poliačikovú a Jána Šicka. Poslední traja menovaní sa stali jej víťazmi a držiteľmi štipendií vo výške 10 tisíc Eur. 

 

Na scéne slovenského vizuálneho umenia je Nadácie NOVUM známa podporou talentovaných umelcov zo širokého spektra disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry. Držiteľmi Ceny Nadácie NOVUM pre rok 2018 sa stali Danica Pišteková, Katarína Poliačiková a Ján Šicko. Súčasťou ocenenia je aj finančná podpora vo výške 10 tisíc Eur pre každého z autorov. Finančnú čiastku môžu autori podľa pravidiel nadácie využiť na úhradu nákladov súvisiacich s dosahovaním svojho tvorivého plánu. Možnosti zahŕňajú napríklad úhradu nákladov na prenájom ateliérov, usporiadanie výstav, či účasť na workshopoch a sympóziách.

 

Už piaty ročník grantového programu pre rok 2018 nadácia oficiálne vyhlásila v októbri minulého roku. V aktuálnom ročníku sa do súťaže prihlásilo 29 umelcov. Výber najlepších umeleckých konceptov zastrešila správna rada, ktorá práce vyhodnocovala v trojkolovom výbere. Porotu aj v tomto ročníku tvorili okrem členov správnej rady aj zahraniční posudzovatelia z Čiech, Rakúska, Nórska a USA. V priebehu piatich rokov konania súťaže sa do nej celkovo prihlásilo viac ako 150 umelcov, doteraz bolo ocenených 16 autorov. Výška štipendijnej podpory, ktorú tvoria príspevky súkromných spoločností, dosiahla súhrnne 150 tisíc Eur.

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj aktuálny ročník sprevádzali podujatia spojené s tvorbou bývalých účastníkov a víťazov súťaže. Ich tvorba sa stala impulzom pre zostavenie expozície výstavy „Operačná a externá pamäť“, ktorú tvorí súbor umeleckých diel Andrása Cséfalvaya, Žofie Dubovej, Dominika Hlinku, Mareka Kvetana, Jaroslava Kyšu, Štefana Papča, Doroty Sadovskej a Jaroslava Vargu, ocenených v minulých ročníkoch. Výstava je prístupná do 12.5.2019 v Galérii MEDIUM. Sprievodný program vyhlásenia cien Nadácie NOVUM doplnila aj rovnomenná konferencia o základných pojmoch teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi v kreatívnom centre v priestoroch Kreatívneho centra „Vitaja“ za účasti popredných slovenských teoretikov a historikov umenia, pedagógov a akademikov.

 

Cieľom nadácie je aj naďalej pokračovať v oceňovaní mladých umeleckých osobností a poskytnúť im tak priestor na autorský rozvoj a tvorbu ďalších výnimočných diel. „Verím, že sa nám aj naďalej bude dariť udržať a rozvíjať aktivity na podporu mladého slovenského vizuálneho umenia. Chcela by som s dôrazom vyjadriť obdiv a uznanie všetkým účastníkom súťaže za originálne umelecké vyjadrenia a poďakovať členom správnej rady aj externým posudzovateľom, ktorí nám pomáhajú svojím odborným aj osobným vkladom,“ zhrnula predsedníčka správnej rady Nadácie NOVUM Mária Drahošová. K hodnoteniu sa pridal aj prorektor VŠVU a člen správnej rady Nadácie NOVUM Stanislav Stankoci: „Chcel by som vyzdvihnúť jedinečné autorské výpovede všetkých finalistov a ich predložených konceptov umeleckých projektov. Teší ma, že mladé vizuálne umenie je plné tvorivej sily a invencie. O to viac energie máme všetci, ktorí sa na príprave každého ročníka súťaže podieľame a rozvíjame myšlienku a posolstvo nadácie. Okrem podpory samotnej tak vytvárame autorom lepšie podmienky pre sprostredkovanie ich umeleckých výpovedí širšiemu publiku.“

 

 

Laureáti 5. ročníka ceny Nadácie NOVUMDanica Pišteková

Na aktuálnu výzvu nadácie Nóvum v roku 2018 zareagovala portfóliom s dielami či sériami - Šité ako site, Diagramatické genealógie, Čipkované steny, Nafúknuté obmedzenia, Neviditeľné more alebo Stenové závesy či Hmloviny, v ktorých systematicky skúma súvislosti medzi architektúrou a textilom, medzi šitím, tkaním, programovaním s cieľom testovať neprebádané zóny a ich transformácie medzi odevom a obydlím.  

Z hodnotení poroty: Veľmi oceňujeme akým spôsobom sa zaoberá predovšetkým taktilnými zónami človeka a možnosťami spracúvania látky či materiálu. Pri mapovaní priestoru medzi telom a prostredím, pôsobia mäkké objekty ako premenlivé a priestupné látky, ktoré nám pomáhajú nanovo premýšľať o postupoch navrhovania objektov architektúry.

 


Katarína Poliačiková

Zapája tradičné médiá fotografie a videá do rozsiahlejších konceptuálnych projektov, ktorými reflektuje základné súradnice ľudského bytia v netradičnom dialógu s kľúčovými postavami moderného uvažovania o fotografickom obraze. 

Z hodnotení poroty: Umelkyňa kultivuje jedinečný filmový, fotografický aj objektový jazyk, ktorý používa na reflexiu o často nepoznateľných parametroch času a priestoru. Jej úchvatná konceptuálna prax zotrváva na momentoch, v ktorých sa jedinečná udalosť rozširuje a transformuje tak, že robí viditeľnými v nej obsiahnuté alternatívy a vnútorné rozdiely.

 


Ján Šicko

Ján Šicko sa svojou tvorbou zaujíma o nové, či iné vnímanie architektonickej povahy alebo polohy súčasných aj historických priestorov s využívaním IT technológií. Realizuje to metódou subtílneho a sofistikovaného vrstvenia skúseností. 

Z hodnotení poroty: Na projektoch, kde je hlavným médiom svetlo a jeho manipulácia, hodnotíme, vedľa obdivuhodne vysokého stupňa ich technickej prepracovanosti, predovšetkým to, že sa aktívne a nápadito vzťahujú k vonkajšiemu svetu už existujúcich, často pred-moderných kultúrnych objektov, že s nimi nadväzujú plodný výtvarný kontakt.

 

 

Ostatní finalisti 5. ročníka Ceny Nadácie NOVUMViktor Fuček

Analyzuje tematiku zložitých pradív ľudských vzťahov a príbehov v širokom spektre výtvarného výrazu, siahajúceho od spriadania vlákien v závesnom obraze až performatívne gestá, v ktorých vystavuje vlastné telo rozmanitým situáciám, napätiam a rizikám, nenápadne prítomným vo verejnom priestore.  

Z hodnotení poroty: Ide o veľmi silné, pôsobivé a koherentné dielo, ktorého spájajúcimi vláknami sú tak telo autora, ktorého intervencie do verejnej sféry sú komické aj znepokojujúce, ako aj sústredená pozornosť kresbe v priestore prostredníctvom objektov, vlákien, alebo fyzických intervencií. Vidíme konzistentný a dobre členený projekt, ktorý riskuje stále posúvanie svojich vlastných hraníc.

 


Katalin Madarász Decsi

Prezentuje sa portfóliom, v ktorom dominujú cykly experimentujúcich malieb Transparentné kusy a Blatoobrazy/Zemobrazy. Inšpiruje sa svetom každodenných predmetov, ktoré maľuje nezvyklými organickými farbami, pričom testuje podklady, formáty, techniky maľovania aj trvanie obrazov vedno s ich interakciami s rozličnými priestormi.  

Z hodnotení poroty: Predmety každodenného života sa stávajú pôsobivými ak sú interpretované v maľbách vo veľkej mierke a s textúrou, ktorá na ne poukazuje v rôznych mierach závislosti a nezávislosti od ich pôvodného kontextu. To, čo súviselo s ich pôvodným kontextom sa znovu objavuje a získava nové hodnoty v kontexte odlišnom a utvára pôsobivé umelecké diela.

 


Ján Šipöcz

Umelecká prax s médiom fotografie či objektu ponúka momenty neopakovateľného zážitku. Jeho simultánne vnímanie a zachytávanie každodenného života, ktoré striedavo zhromažďuje, vymazáva a opakuje, je infiltrované do histórie konceptuálneho umenia, archívnej praxe a napätia medzi zručnosťou a jej opakom. 

Z hodnotení poroty: Niektoré jeho diela sú silným komentárom k súčasnému stavu environmentálnej krízy, prekresľujúc čiaru medzi prírodou a objektom umenia, nezaťaženým romantickým postojom. Najmä fotografie prostredia, v ktorom žijeme, majú veľký potenciál komunikovať príbeh, ktorý znova prehodnocuje prírodné a umelé v súčasnej dobe antropocénu.

 

 

Nadácia NOVUM


podporuje od roku 2014 projekty slovenských vizuálnych umelcov a vytvára im priestor pri etablovaní sa v medzinárodnom kontexte. Cieľom grantového programu je systematická podpora talentovaných umelcov a pomoc pri príprave a realizácii ich umeleckých zámerov. NOVUM dáva priestor originalite, objavným autorským programom, hľadaniu neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev v slovenskom vizuálnom umení a posúva tieto hodnoty na zahraničné fóra. Členmi správnej rady nadácie sú Mária Drahošová, Ivan Gerát, Helena Kontová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan.

 

Všetko o Nadácii NOVUM a aktuálnom ročníku súťaže nájdete na www.nadacianovum.sk a facebookovom konte Nadácia NOVUM.

 

 

Fotogaléria


 

nadácia novum víťazi 5. ročníka 2018Finalisti 5. ročníka Ceny Nadácie NOVUM s predsedníčkou správnej rady Nadácie NOVUM Máriou Drahošovou (zľava), Ján Šipöcz, Ján Šicko, Katarína Poliačiková, Danica Pišteková, Katalin Madarász Decsi, Viktor Fuček. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. mája 2019 v priestoroch VŠVU.

nadácia novum finalisti 5. ročníka 2018Víťazi aktuálneho ročníka (zľava): Katarína Poliačiková, Ján Šicko, Danica Pišteková.

Prečítané: 1553x Ostatná aktualizácia: 28. May 2019