V Bratislave, 18. máj 2018...Nadácie NOVUM v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) vyhlásila výsledky 4. ročníka súťaže o cenu Nadácie NOVUM pre mladých vizuálnych umelcov. Držiteľmi štipendia sa v aktuálnom ročníku stali talentovaní autori Žofia Dubová, Jaroslav Kyša, Dorota Sadovská a András Cséfalvay. Mená víťazov vyhlásila nadácia na slávnostnom galavečere v priestoroch VŠVU. 

 

Grantový program pre rok 2017 nadácia oficiálne vyhlásila v  októbri minulého roku. Do súťaže sa v aktuálnom ročníku prihlásilo  37 umelcov. Z nich v prvom hodnotiacom kole vybrala komisia zložená z členov správnej rady 27 autorov. Následne prešli autorské projekty hodnotením odbornej poroty z USA, Anglicka, Maďarska, Nemecka a JAR. Finálny výber postavil na stupne víťazov štyroch laureátov, ktorí prijali štipendium pre realizáciu svojich originálnych umeleckých zámerov. Ocenenými autormi sú  Jaroslav Kyša (10 000 eur), Žofia Dubová (10 000 eur), András Cséfelvay (5 000 eur) a Dorota Sadovská (5 000 eur).

 

Obsahový a mediálny rozsah súťažných autorských projektov bol aj tento rok pestrý. Významne prevažovala intermediálna a multimediálna tvorba, ponúkajúca aktuálne témy a výrazné umelecké výpovede, ale kvalitne zastúpené boli aj maľba, fotografia, či dizajn. „Vysoká škola stála pri zrode nadácie a dodnes myšlienku a posolstvo nadácie spolu v úzkej spolupráci rozvíjame. Je pre nás veľmi povzbudivé vidieť hodnotný zmysel tejto práce. Súčasne sú úspechy našich laureátov motivačným impulzom pre ďalšie aktivity nadácie. Okrem skutočnosti, že podporujeme jedinečné autorské tvorivé programy a koncepty predložených umeleckých projektov, umožňujeme im aj touto formou sprostredkovať ich autorskú výpoveď smerom k publiku. Teší ma aj skutočnosť, že VŠVU týmto dáva rozvíjaniu vzťahov s absolventmi našej školy a iných umeleckých škôl ďalší významný rozmer,“ skonštatoval rektor VŠVU a člen správnej rady Nadácie NOVUM Stanislav Stankoci.

 

Cieľom štipendijného programu je podpora projektov výnimočných umelcov. Umelci môžu finančnú podporu nadácie využiť na úhradu nákladov na prenájom ateliérov, usporiadanie výstav, či účasť na workshopoch a sympóziách. „Chceme umelcom poskytnúť podporu a rozšíriť možnosti prezentovať ich zaujímavú a originálnu tvorbu na zahraničných fórach, pretože tvorba ocenených je inovatívna a má vysoké predpoklady, že uspeje aj v medzinárodnom meradle. V tomto roku sme hlavnú myšlienku nadácie uviedli do ešte širších kontextov inšpiratívnymi sprievodnými podujatiami. Odprezentovali sme tvorbu úspešných víťazov minulých ročníkov a otvorili sme diskusiu s odborníkmi a umelcami o problémoch súčasného výtvarného umenia,“ informuje predsedníčka správnej rady Nadácie NOVUM Mária Drahošová.

 

Slávnostné vyhlásenie víťazov 4. ročníka súťaže o cenu Nadácie NOVUM sa konalo 15. mája 2018 v priestoroch VŠVU a Galérie MEDIUM. Súčasťou sprievodného programu slávnostného vyhlásenia bola aj výstava Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov, ktorú tvorí súbor umeleckých diel ocenených autorov z minulých ročníkov: Dominika Hlinku, Magdy Stanovej, Juraja Sukopa a Jaroslava Vargu. Expozícia výstavy je prístupná do 20. mája 2018 v Galérii MEDIUM. Sprievodný program dopĺňala aj konferencia o základných pojmoch teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi pod názvom: Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov. K problému umenia v súčasnosti za účasti popredných slovenských teoretikov a historikov umenia, pedagógov a akademikov.

 

 

Laureáti 4. ročníka ceny Nadácie NOVUMŽofia Dubová

Maliarka, ktorá pracuje s plátnom a sklom. Svoju tvorbu plánuje ďalej rozvíjať v rôznych cykloch zaoberajúcich sa témami ako sú: „Oceán“, „Hra:na“, „Pusté ostrovy“, alebo „Farewell“. 

„Tvorba je pre mňa nachádzanie zmyslu a hľadanie inšpirácie. Inšpiráciu nachádzam v činnosti, v prostredí, ktoré ma vracia k sebe samej. A čo je zaujímavé buduje sebavedomie – vedomie viac ako „to“ seba a zároveň ho aj maže. Dopredu ma ženie zvedavosť, vášeň pre tvorbu a presvedčenie, že to čo robím, má zmysel.“

 


Jaroslav Kyša

Pracuje​ ​ s kolektívnou​ ​ pamäťou, vytvára minimalistické diela využívajúce rôzne technologické procesy. Základom jeho tvorby sú multimediálne diela.  Odbornú porotu zaujal súťažným projektom "SKRAT". 

„Pojem tvorba sa pre mňa spája s pojmom sloboda. Inšpiráciu beriem zo sveta, z reality, z prežívania, prítomnosti. Diela vnímam ako skraty v realite, kde ja sa snažím diváka dostať do polohy zneistenia, aby nad dielami rozmýšľal. Možno sa na prvý pohľad zdá, že všetko funguje, ale pri bližšom pohľade by mal divák je zistiť, že nie všetko tak ako sa javí. Umenie je závislosť.“

 


Dorota Sadovská

Je uznávaná maliarka, jadrom jej tvorby sú figurálne maľby. Zobrazuje ľudské telo v skratke a z rôznej perspektívy. O získanie grantu sa usiluje so svojim projektom s názvom "Od steny k stredu". 

„Je známa poviedka, v ktorej človek ukazuje prstom na mesiac. Mnoho ľudí vôbec mesiac neuvidelo, lebo detailne študovalo jeho prst. A vlastne tak trochu je to aj s umením, pretože niekedy je akoby dôležitejšie ako sa umelec tvári, ako to čo naozaj robí, jeho dielo, jeho práca, jeho myšlienky. Získanie ceny Nadácie NOVUM by mi umožnilo môj čas, moju energiu venovať vytvoreniu nových diel, nových inštalácií, aby som nemusela toľko času a energie venovať zháňaniu financií a vytváraniu možností.“

 


András Cséfalvay

Vytvára multižánrové diela vyjadrujúce sa k spoločenskej realite s veľmi širokým záberom záujmov.

„Tvorba pre mňa znamená slobodu a súvisí s každým ľudským konaním, ktoré je do istej miery pre mňa istou tvorbou a je to pre mňa akoby naplnenie nejakého kreatívneho mandátu v tomto svete. Veľa vecí ma zaujíma a využívam široký záber výtvarných prostriedkov, ale stále mám pocit, že výtvarné umenie nestačí. Moje diela vnímam ako fotografie, alebo ako zakonzervované kapsule môjho súčasného myslenia.“

 

 

Nadácia NOVUM


Nadácia NOVUM podporuje od roku 2014 projekty slovenských vizuálnych umelcov a vytvára im priestor pri etablovaní sa v medzinárodnom kontexte. Cieľom grantového programu je systematická podpora talentovaných umelcov a pomoc pri príprave a realizácii ich umeleckých zámerov. NOVUM dáva priestor originalite, objavným autorským programom, hľadaniu neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev v slovenskom vizuálnom umení a posúva tieto hodnoty na zahraničné fóra. Členmi správnej rady sú Mária Drahošová, Ivan Gerát, Barbara Schreinerová, Stanislav Stankoci, Marián Zervan.

 

Všetko o Nadácii NOVUM a aktuálnom ročníku súťaže nájdete na www.nadacianovum.sk a facebookovom konte Nadácia NOVUM.

 

 

Fotogaléria


 

Nadácie NOVUM András Cséfalvay, Dorota Sadovská, Žofia Dubová, Jaroslav KyšaVíťazi 4. ročníka ceny Nadácie NOVUM. Zľava: András Cséfalvay, Dorota Sadovská, Žofia Dubová, Jaroslav Kyša.

Nadácie NOVUM, Žofia Dubová, Marián ZervanTalentovanej maliarke pracujúcej s plát-nom a sklom Žofii Dubovej odovzdáva ocenenie Marián Zervan, člen správnej rady nadácie.

Nadácie NOVUM, Ivan Gerát, Dorota SadovskáLaureátka súťaže Dorota Sadovská prijíma ocenenie od člena správnej rady nadácie Ivana Geráta.

Nadácie NOVUM, Mária Drahošová, Jaroslav KyšaJaroslav Kyša zaujal porotu súťažným projektom "SKRAT". Ocenenie dostal z rúk predsedníčky správnej rady Nadácie NOVUM Márie Drahošovej.


Nadácie NOVUM, Stanislav Stankoci, András CséfalvayO tom, že tvorba Andrása Cséfalvaya zaujala svedčí grant nadácie a blahoželanie rektora VŠVU a člena spávnej rady Stanislava Stankociho.

Nadácie NOVUM, Stanislav Stankoci, Algoritmy obrazov - obrazy algoritmovRektor VŠVU Prof. Stanislav Stankoci otvára výstavu Algoritmy obrazov – obrazy algoritmov v Galérii MEDIUM, ktorá bola jedným zo sprievodných podujatí ceny Nadácie NOVUM.

Nadácie NOVUM vyhlásenie výsledkov ceny 2017Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny Nadácie NOVUM v priestoroch VŠVU.

Prečítané: 2124x Ostatná aktualizácia: 29. May 2018